Loading...
2017-02-07 23:42:26

686 sayılı KHK ile MEB'den ihraç edilen öğretmenlerin isim listesi

686 sayılı KHK ile MEB'den ihraç edilen öğretmenlerin isim listesi. 686 sayılı KHK 7 Şubat 2017 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığında meslekten ihraç edilen 2585 personelin isim listeleri yayımlandı. İşte o liste ve merak edilen ayrıntılar...

686 sayılı KHK ile MEB'den ihraç edilen öğretmenlerin isim listesi

686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 7 Şubat 2017 sayılı resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlandı. 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Olağanüstü Hal kapsamında bazı tedbirler alınması hakkında kanun hükmünde kararname ile Milli Eğitim Bakanlığında görevden ihraç edilen 2 bin 585 öğretmenin isim listesi yayınlandı.

868 sayılı OHAL KHK’sı ile ihraç edilen personeller için KHK’nın şu hükümleri geçerli olacak ve haklarında yapılacak iş ve işlemler bu doğrultuda yapılacak.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve aşağıdaki listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

686 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkümiyet kararı aranmaksızın, rütbe veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır.

Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.

686 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.

686 KHK ile MEB'den ihraç edilen 2585 öğretmenin isim listesi için tıklayın

 

Loading...
Yorumlar
GÜNCEL
Uyanır uyanmaz bu testi yapın!

Uyanır uyanmaz bu testi yapın!

Referandum için yapılan SON ANKET

Referandum için yapılan SON ANKET